7 Perkara Seorang Pelajar Harus Tahu

Pertama, penuntut ilmu harus berniat tulus kerana Allah. Jika seorang pelajar menuntut ilmu dengan niat hanya ingin mendapat pekerjaan, dan lain-lain maka hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Sebabnya, segala sesuatu harus diniatkan kerana Allah. Dengan begitu ia akan mendapat dua keuntungan, iaitu pahala dari Allah dan ilmu itu sendiri. Rasulullah SAW menjelaskan hal ini dalam sabdanya:

"Siapa yang menuntut ilmu yang sepatutnya dipelajari hanya kerana Allah, tapi ia malah menuntutnya untuk mendapatkan material duniawi, maka ia tidak akan mencium bau syurga pada hari kiamat kelak." (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Kedua, menghilangkan kebodohan daripada diri sendiri dan orang lain. Pada dasarnya, semua orang dilahirkan dalam keadaan bodoh. Sehingga, dituntut untuk mencari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah,

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur." (Surah An-Nahl: 78).

Ketiga, berlapang dada dalam menerima perbezaan pendapat. Semua pendapat ulama harus diterima dengan lapang dada selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Misalnya, pendapat yang meyakini masih ada nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Tentu, pendapat seperti ini tidak boleh diterima kerana bertentangan dengan pokok ajaran Islam.

Kerana, salah satu tujuan utama mencari ilmu adalah supaya dapat menelaah mana pendapat yang benar dan mana yang salah. Jika pendapat tersebut benar maka diterima, dan jika salah harus ditolak.

Keempat, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Setiap pencari ilmu selalu dituntut untuk mengamalkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain.

Menurut Bakr Abu Zaid dalam kitab Hilyah Tholibil Ilmi, semakin banyak orang mengamalkan ilmunya maka Allah akan menambah ilmu dan manfaatnya. Sebaliknya, semakin tinggi ilmu seseorang tapi tidak mahu mengamalkannya, maka ilmu itu akan berkurangan dan hanya akan menjadi perosak bagi dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda,

"Wahai pembawa ilmu, beramallah dengan ilmu itu, kerana siapa yang selaras antara ilmu dan amalannya, maka mereka akan selalu lurus." (Riwayat Ad-Darimi).

Kelima, menghormati dan memuliakan ulama. Ulama adalah orang yang banyak berjasa, kerana telah bersedia mengamalkan ilmunya kepada para penuntut ilmu. Sebab itu, ulama wajib dihormati dan dimuliakan dalam segala hal, kecuali hal yang bertentangan dengan agama. Rasulullah SAW bersabda,

"Siapa menyakiti wali-Ku, maka Aku telah mengumumkan perang kepadanya." (HR. Bukhari).

Menurut Imam Syafie dan Imam Abu Hanifah, kata wali-Ku dalam hadis qudsi di atas ditafsirkan sebagai ulama. Kerana itu, Allah pasti akan murka jika penuntut ilmu menghina dan menyakiti para ulama '.

Keenam, sabar dalam menuntut ilmu. Seorang pencari ilmu dituntut untuk selalu bersabar dalam pelbagai hal, tidak pernah bosan dan selalu mengharap redha Allah. Sehingga, waktu akan menjadi hal yang sangat penting untuk tidak di sia-siakan. Sikap ini tergambar jelas dalam jejak para ulama terdahulu melalui karya-karya besar yang berjaya mereka tulis kerana selalu bersabar dan memanfaatkan masa dengan baik.

Dalam Kitab al-'Ilm karangan Syaikh Utsaimin, diceritakan bahawa ketika Ibnu Abbas ditanya, "Dengan apa anda boleh mendapatkan ilmu?" Beliau menjawab, "Dengan lisan yang selalu bertanya dan hati yang banyak memahami, serta badan yang tidak pernah bosan."

Selain itu, orang yang sudah merasakan nikmatnya menuntut ilmu maka dia akan selalu haus ilmu dan tidak pernah merasa puas. Sehingga, seluruh waktunya hanya digunakan untuk belajar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

"Ada dua kumpulan manusia yang selalu lapar dan tidak pernah kenyang: orang yang lapar ilmu. Ia tidak pernah kenyang. Dan orang yang lapar dunia, juga tidak pernah kenyang pula. "(HR. Al Hakim dll dengan sanad tsabit)

Ketujuh, hikmah. Seorang penuntut ilmu harus menghias diri dengan hikmah. Kerana dengan memiliki hikmah maka dia akan meraih kebaikan yang sangat banyak. Allah berfirman dalam al-Quran,

"Dan siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, maka ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak." (Surah Al-Baqarah: 269).

Penuntut ilmu dituntut untuk menjadi seorang al-Hakim (bijaksana). Kerana, dengan meraih ilmu yang semakin tinggi maka dia juga harus bijaksana dalam berbuat. Ertinya, mampu memempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran:

"Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." (Surah An-Nahl: 125).

Secara garis besar, ada adab-adab yang perlu dipenuhi oleh setiap penuntut ilmu. Intinya, penuntut ilmu harus bersifat seperti padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Ertinya, semakin tinggi ilmu seseorang maka harus semakin tawadhu '(rendah hati), kerana pada hakikatnya ilmu manusia hanyalah titisan air yang jatuh dari paruh burung berbanding ilmu Allah yang melebihi luasnya lautan. 

Dilarang untuk kita menuntut ilmu dari empat jenis manusia ini

Ibnu Sirrin berkata sesungguhnya ilmu itu akan menjadi agama bagi kita, maka berhati-hatilah dari siapa kita mengambil ilmu yang akan menjadi agama.

Imam Malik rahimahullah berkata, ada empat orang di mana kita dilarang mengambil ilmu dari mereka.

Pertama, jangan mengambil ilmu dari orang yang jelas kebodohannya. Mereka ini suka bercakap tanpa asas dan pengetahuan.

Kedua, Jangan mengambil ilmu dari orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Orang seperti ini biasanya hanya menggunakan ilmu sesuai dengan kepentingan hawa nafsu.

Ketiga, jangan mengambil ilmu dari orang yang suka berbohong. Walaupun dia tidak suka mendustakan Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Ketahuilah bahawa sifat suka berbohong adalah intipati dari semua dosa.

Keempat, jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak faham apa yang dia sampaikan.

Tiada ulasan:

Doa Moga Dibinakan Rumah Di Dalam Syurga

Doa Mohon Rezeki dan Ilmu

Hadis Perumpamaan Orang Yang Membaca Al-Quran

Halwa Telinga