latihan pendidikan islam tingkatan 2: saiyidina abu hurairah

TINGKATAN 2: SAIDINA ABU HURAIRAH

JAWAB SEMUA SOALAN:

1. Biodata S. Abu Hurairah. (4m)

i.Nama:…………………………………………………………ii.Keturunan………………………………………

iii.Gelaran…....................................................iv.Tarikh wafat/Umur……………………

2. Jelaskan sifat peribadi beliau yang unggul. (3m)

i…………………………………………………………………….ii……………………………………………………………..
iii…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Saidin Abu Hurairah merupakan salah seorang ‘Ahli Suffah’ yang terkenal. Terangkan maksudAhli Suffah. (2m)

i……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Jelaskan faktor-faktor kejayaan Saidina Abu Hurairah dalam meriwayatkan Hadis (4m)

i……………………………………………………………………ii……………………………………………………………

iii………………………………………………………………….1v…………………………………………………………

5. Sayyidina Abu Hurairah merupakan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jelaskan sumbangan beliau dalam bidang tersebut. (4m)

i…………………………………………………………………ii……………………………………………………………..

iii………………………………………………………………iv…………………………………………………………...
6. Sebagai seorang pelajar, nyatakan tiga iktibar/pengajaran yang patut dicontohi daripada keperibadian Abu Hurairah. (3m)

i…………………………………………………………………ii………………………………………………………………

Tiada ulasan:

Doa Moga Dibinakan Rumah Di Dalam Syurga

Doa Mohon Rezeki dan Ilmu

Hadis Perumpamaan Orang Yang Membaca Al-Quran

Halwa Telinga