Mencari Keberkatan Dalam Kerja

ISLAM menggalakkan umatnya supaya berusaha dan tekun dalam pekerjaan supaya berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Prinsip kehidupan umat Islam adalah kukuh jika mereka bersandarkan kepada pe­rintah Allah dan panduan daripada para nabi dan rasul. Umat Islam sepatutnya memahami bahwa kehidupan di dunia ini satu perjalanan yang berakhir dengan kematian.

Kehidupan di dunia ini adalah terlalu pendek dan pantas sehingga manusia menjadi letih dan penat jika mereka gagal mengimbangi keperluan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat, niat dan matlamat dan kehidupan seharian perlu dijuruskan kepada keberkatan dan keredaan Allah. Apabila hati dan pemikiran tertumpu kepada ganjaran dan pembalasan Ilahi maka umat Islam dapat membentuk keperibadian yang mulia bersesuaian dengan fitrah kejadian mereka. Setiap umat Islam sepatutnya mempersoalkan diri sendiri ‘kenapa’ dan ‘mengapa’ mereka melakukan sesuatu.

Jika seorang individu tekun be­kerja sehingga bertentangan de­ngan fitrah jasadnya yang memerlukan kerehatan yang mencukupi dengan tujuan menjadi seorang yang kaya, berkuasa dan bermegah maka adakah kehidupan begini kebahagiaan yang hakiki?

Jika matlamat kehidupan bermotifkan kekayaan dan kemegahan maka umat Islam sering terbabas dalam melaksanakan tugas mereka sebagai hamba Allah yang diberkati. Umat Islam yang terlalu ghairah dengan pangkat dan kekayaan sehingga terlupa bahawa semakin hari mereka kian hampir ke alam kubur sering berlumba-lumba me­ngumpul harta dengan tujuan di­sanjung, dihormati dan dipuja.

Fenomena ini melanda keba­nyak­an umat Islam kini apabila ­ingin meletakkan diri mereka sebagai orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat.

Peristiwa individu yang menobatkan diri sebagai sultan dan memberi anugerah kepada individu tertentu dengan mengaitkan keturunan dan salasilah keluarganya pada masa lampau walaupun kerajaan tersebut sudah tidak wujud adalah salah satu contoh umat Islam terlalu ghairah dengan kemegahan dan kekayaan tanpa melihat kepada realiti kehidupan masyarakat masa kini.

Islam menyeru umatnya supaya menyembah dan mengagungkan Allah, Tuhan semesta alam. Kekuat­an akidah dan kefahaman konsep memperhambakan diri kepada Allah adalah asas atau fundamental pengajaran Islam. Setiap individu Islam perlu gigih dan tekun bekerja untuk mendapat keberkatan dan keredaan Ilahi tanpa mengharapkan pangkat dan sanjungan daripada manusia.

Jika prinsip begini diserapkan ke dalam minda dan hati nurani umat Islam maka peristiwa memuja manusia berdasarkan kepada status dan pangkat dapat dikikis daripada pemikiran dan hati sanubari umat Islam.

Umat Islam dalam era ini perlu menilai sesuatu berdasarkan kepada realiti kehidupan masa kini. Pangkat dan kedudukan individu tertentu semakin hari kian pupus kerana di antara ciri-ciri globalisasi ialah penghapusan institusi kemasyarakatan di mana dunia semakin hari menjadi semakin kecil dan gaya hidup serta corak pemikiran manusia lebih menjurus kepada universaliti dan budaya metropolitan.

Oleh itu perkara-perkara ber­kaitan dengan kehebatan manusia berdasarkan kepada salasilah keturunan kian lupus dalam pemikiran masyarakat era globalisasi.

Islam adalah agama yang meng­anuti konsep universaliti iaitu kehebatan manusia berdasarkan kepada sejauh manakah mereka dapat memperhambakan diri kepada Allah dan ketekunan mereka mencari keredaan dan keberkatan Allah dalam kehidupan seharian.

Umat Islam yang mempunyai tahap keimanan yang tinggi tidak mengharapkan kemuliaan dan san­jungan manusia. Setiap pekerjaan dan sumbangan mereka kepada masyarakat dan negara bukan mengharapkan pengiktirafan pangkat dan kurniaan daripada manusia kerana semua manusia adalah hamba Allah yang setaraf dengan dirinya.

Konsep ketauhidan iaitu menyembah Allah Yang Maha Esa mampu menggerakkan umat Islam berfikiran tajam, meletakkan diri mereka sebagai hamba Allah yang berwibawa dan bertamadun.

Konsep ‘manusia adalah sama kecuali orang yang paling tinggi ketakwaannya kepada Allah’ mampu membentuk masyarakat Islam menjadi satu ummah yang kukuh serta berganding bahu menyahut seruan Ilahi melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.

Sejauh manakah konsep sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini dilaksanakan oleh umat Islam adalah persoalan yang sukar untuk dijawab masa kini. Umat Islam hilang prinsip kehidupan yang berteraskan kepada keberkatan dan keredaan Ilahi. Apabila prinsip begini lenyap dalam minda dan hati nurani umat Islam maka pelbagai kepincangan dan kerosakan wujud dalam masyarakat Islam.

Setiap individu berlumba-lumba untuk mendapatkan kedudukan dan pangkat sehingga terlupa bahawa pertarungan yang wujud adalah di antara umat Islam dengan umat Islam.

Suasana begini menjadi simbol kemusnahan umat yang amat dimurkai oleh Allah. ‘Siapa yang betul’ dan ‘siapa yang salah’ sukar untuk diperkatakan kerana ke­pincangan yang wujud boleh diibaratkan sebagai ‘telur di hujung tanduk’.

Apabila suasana begini wujud maka setiap individu Islam sepatutnya menumpukan perhatian kepada kegiatan membangunkan diri secara gigih dan melakukan sumbangan kepada masyarakat dan negara secara berhemah dan berdedikasi tanpa mengharapkan sebarang pengiktirafan dan pangkat daripada manusia kerana kekuatan dan kehebatan Allah mengatasi kehebatan manusia.

Oleh itu bekerja dan berkhidmat secara telus demi keberkatan dan keredaan Ilahi perlu dijadikan prinsip kehidupan umat Islam. Perkhidmatan begini adalah satu pelaburan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Kebahagiaan kehidupan di alam akhirat adalah kebahagiaan yang hakiki dan berkekalan.

Tiada ulasan:

Doa Moga Dibinakan Rumah Di Dalam Syurga

Doa Mohon Rezeki dan Ilmu

Hadis Perumpamaan Orang Yang Membaca Al-Quran

Halwa Telinga