15 Sifat Manusia Dalam Al-Quran

Fitrah insani kita memang tidak pernah cukup untuk membawa kita menuju jannahNya.tidak cukup hanya menjadi “manusia biasa” untuk berlari dan berlumba menuju Syurga.Kerana sifat dasar manusia yang dikurniakan Allah kepada kita,sungguh, sungguh hina lagi dina!!!

Makhluk apa lagi yang berani memikul amanah yang gunung dan langit menolaknya selain manusia!?makhluk apa lagi yang dikatakan Tuhan penciptanya selalu berada dalam kerugian kecuali orang-orang tertentu saja!?Benarlah Saiduna Umar al-Khattab RA berkata ;

“ Ya Allah, Engkau muliakan kami dengan iman dan islam”

Sungguh jika bukan kerana keduanya, maka celakalah manusia...

Mari kita telusuri, apa kata al-Quran tentang makhluk yang bernama manusia ini…

1) manusia itu LEMAH

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah” (An Nisa; 28)

2) manusia itu MUDAH TERPEDAYA

“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah” (Al-Infithar : 6)

3) manusia itu LALAI

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu” (At-Takaatsur 1)

4) manusia itu PENAKUT / MUDAH KHAWATIR

“Dan sungguh akan Kami berikan cubaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Al-Baqarah 155)

5) manusia itu BERSEDIH HATI

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Soobiin , siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah , hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (Al Baqarah: 62)

6) manusia itu TERGESA-GESA

Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. (Al-Isra’ 11)

7) manusia itu SUKA MEMBANTAH

“Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata.” (an-Nahl 4)

8) manusia itu SUKA BERLEBIH-LEBIHAN

“Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.” (Yunus : 12)

“Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas” (al-Alaq : 6)

9) manusia itu PELUPA

“Dan apabila manusia itu ditimpa kemudharatan, dia memohon (pertolongan) kepada Tuhannya dengan kembali kepada-Nya; kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat-Nya kepadanya lupalah dia akan kemudharatan yang pernah dia berdoa (kepada Allah) untuk (menghilangkannya) sebelum itu, dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah: “Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu; sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka.” (Az-Zumar : 8 )

10) manusia itu SUKA BERKELUH-KESAH

“Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah” (Al Ma’arij : 20)

“Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka dia menjadi putus asa lagi putus harapan.” ( Fussilat : 20)

“Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong; dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa” (al-Isra’ 83)

11) manusia itu KIKIR

“Katakanlah: “Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, kerana takut membelanjakannya.” Dan adalah manusia itu sangat kikir.” (Al-Isra’ : 100)

12) manusia itu SUKA MENGKUFURI NIKMAT

Dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian daripada-Nya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata (terhadap rahmat Allah). (Az-Zukhruf : 15)

sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, (al-’Aadiyaat : 6)

13) manusia itu ZALIM dan BODOH

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, ” (al-Ahzab : 72)

14) manusia itu SUKA MENURUTI PRASANGKANYA

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (Yunus 36)

15) manusia itu SUKA BERANGAN-ANGAN

“Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: “Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?” Mereka menjawab: “Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran kami) dan kamu ragu- ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah;dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang amat penipu.” (al Hadid 72)

Itulah 15 sifat manusia yang disebutkan dalam al-Quran. Mengerikan bukan? Adapun Islam, sudah memberikan solusi untuk segala sifat buruk manusia ini. Sungguh nikmat iman dan islam ini bukanlah sesuatu yang kita dapat dengan murah!!!

SOLUSI PERTAMA

Tetap berpegang teguh kepada tali agama dan petunjuk-petunjuk dari Allah.

Kami berfirman: “Turunlah kamu semuanya dari syurga itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (al-Baqarah : 38)

SOLUSI KEDUA

Tetap berada dalam ketaatan sesulit apapun situasi yang melanda.

Tetap berada dalam ketaatan di sini, bererti bersegera menyambut amal-amal kebaikan.

Allah berfirman “Dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,” ( Ali Imran : 133)

SOLUSI KETIGA

Jaga keimanan kita.

Adalah hal yang wajar, iman seseorang naik turun .Mengapa demikian? kerana ia merasa Imannya turun ketika jauh dari Rasulullah. Ternyata itu pula yang dirasakan lelaki dengan iman tanpa retak itu. 

Tetapi sungguh, iman seorang mukmin yang baik, akan tetap memiliki trend yang meningkatk. Di sinilah mungkin iman kita kepada Allah diuji. Apakah kita mampu, belajar mencintai Allah di atas segala sesuatu, belajar mencintai sesuatu kerana Allah, serta belajar membenci kekufuran!!!

SOLUSI KEEMPAT

Berjama’ah

Manusia itu lemah ketika sendiri dan kuat ketika berjama’ah. Adakah yang meragukannya?

Tiada ulasan:

Doa Moga Dibinakan Rumah Di Dalam Syurga

Doa Mohon Rezeki dan Ilmu

Hadis Perumpamaan Orang Yang Membaca Al-Quran

Halwa Telinga