Hukum Persenyawaan Tabung Uji

Maksud persenyawaan tabung uji ialah permulaan penciptaan janin di dalam bekas atau tiub di luar rahim ibu melalui proses sedutan ovum dari ovari kemudian digabungkan dengan sperma suami untuk di senyawakan lalu dipindahkan janin yang terbentuk itu ke dalam rahim melalui faraj wanita untuk proses tumbesaran dan penyempurnaan kejadiaannya.

Kaedah semulajadi dalam persenyawaan ialah dengan sempurnanya hubungan kelamin di antara suami dan isteri lalu bercantumnya sperma suami yang naik dari faraj dengan ovum isteri yang terdapat di dalam ovari kemudian ianya bergerak memasuki saluran rahim yang dinamakan sebagai tiub fallopio. Setiap wanita memiliki dua tiub fallopio. Apabila kedua-dua benih bertemu di tiub fallopio kedua-duanya akan menempel pada sel yang satu dan bergerak ke rahim untuk proses tumbesaran dan penyempurnaan janin.

Ada juga berlaku persenyawaan bukan secara semulajadi iaitu keadaan apabila dua saluran tiub fallopio tersebut tersumbat yang menyebabkan sperma dan ovum akan berjauhan atau sperma tidak mampu untuk bergabung dengan ovum. Apabila perkara ini berlaku maka ianya berhajatkan kepada persenyawaan luaran yang dilakukan di dalam bekas di luar rahim wanita. Disebabkan itulah perkara ini dikenali sebagai persenyawaan dengan bantuan makmal dan perpindahan embrio.

Sesunggguhnya persenyawaan makmal ini telah membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah kesuburan yang berlaku pada kebanyakan golongan isteri yang mana masalah ini telah menjerumus mereka ke dalam konflik rumah tangga sehingga membawa kepada penceraian. Peratus kejayaan proses ini tidak lebih daripada 15%.

Golongan Fiqh kontemporari telah berselisih mengenai hukum persenyawaan ini kepada dua pendapat :

PENDAPAT PERTAMA : Dibolehkan untuk melakukan persenyawaan dengan bantuan makmal (bayi tabung uji) di antara suami dan isteri ketika ada keperluan. Ini merupakan pendapat dari kebanyakan Fuqaha'.

Hujah mereka ialah sesungguhnya Islam tidak berdiri di atas tujuan yang sah iaitu untuk mendapatkan anak. Persenyawaan makmal ini disifatkan sebagai salah satu alternatif perubatan untuk penyakit kemandulan. Hal ini bersandarkan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban dan Abu Daud dengan sanad yang sahih, hadis daripada Usamah bin Syarik yang berbunyi :

Maksudnya : Berubatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyakit itu kecuali dijadikannya penawar.

Abu Daud menambah :

Maksudnya : kecuali satu penyakit yang tiada penawarnya iaitu tua.

PENDAPAT KEDUA : Haram melakukan persenyawaan dengan bantuan makmal ini secara mutlak.

Hujah mereka ialah beramal dengan kaedah iaitu menutup jalan yang membawa kepada perbuatan yang dilarang kerana proses ini akan mengundang masalah yang berbagai  disebabkan berlakunya percampuran nasab atau membawa nasab kepada si mati sepertimana telah sempurnanya persenyawaan ketika si suami masih hidup kemudian diletakkan embrio tersebut di dalam rahim isteri selepas kematian suaminya lalu akan menyebabkan timbulnya masalah harta warisan. Golongan ini juga mengaitkan dengan peratusan kecil kejayaan proses ini di samping pihak-pihak yang telah mengeksplotasi proses ini kepada suatu bentuk perniagaan untuk mengaut keuntungan kecil untuk menarik minat pasangan-pasangan yang inginkan cahaya mata sebagai salah satu hujah untuk mengharamkan proses persenyawaan makmal ini.

Maka isu persenyawaan dengan bantuan makmal (bayi tabung uji) kekal sebagai suatu isu yang berhajatkan kepada kajian-kajian baru di kalangan Fuqaha' untuk meletakkan garis panduan yang meliputi hak-hak pihak-pihak yang terlibat tanpa menghalang sesuatu hak lain yang telah ditetapkan oleh Islam semata-mata suatu ilusi yang mungkin boleh dikawal darinya bersandarkan garis panduan tersebut.

Tiada ulasan:

Doa Moga Dibinakan Rumah Di Dalam Syurga

Doa Mohon Rezeki dan Ilmu

Hadis Perumpamaan Orang Yang Membaca Al-Quran

Halwa Telinga